Week van het Zien

Uw zicht, uw leven

Van 10 tot 22 oktober organiseren wij voor de 12e maal de “Week van het Zien”. Gedurende deze periode kan u terecht bij ons voor een visuele testing! Met een eenvoudige ogentest controleren zij of het zicht optimaal werkt. De cliënt wordt ingelicht over het resultaat en over de eventueel te ondernemen stappen. Deze dienst wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting aangeboden. Deze testing evalueert niet de gezondheid van de ogen, domein voorbehouden aan de oogarts.

De “Week van het Zien” kadert in een initiatief van de W.C.O., World Council of Optometry, in samenwerking met de WGO, Wereldgezondheidsorganisatie.